• ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างสูง
    ถ้าคุณจับปลาสองมือสุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรเลย จงยึดมั่น ทำสิ่งเดิมซ้ำๆ เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนอะไรคือสิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้ตอนนี้สัปดาห์นี้ และเรื

    Read more